Articles

Brabara Manasterska

Articles

Recenzja: ANTONIO CORTIJO OCAÑA, VICENT MARTINES (eds.),   Multilingual Joan Roís de Corella. The relevance of a  Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon. Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Barbara, Publications of  eHumanista, 2013, 236 pp.

Download article

Barbara Maria KAZIMIERCZAK, Koncepcje rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, Olsztyn, Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013, 229 pp.

Download article

Recenzja: MAŁGORZATA KOLANKOWSKA, Czerwony i  czarny. Polski spór medialny o  Chile w  latach 1973–2006, Varsovia, CESLA, 2013, 242 pp.

Download article

Recenzja: ALICJA WALERICH, Jan od Krzyża i  Edyta Stein. Wyobraźnia i  obraz w  procesie mistycznym, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013, 205 pp.

Download article

Recenzja: Ewa ŚMIŁEK, Espacio de transformación. (Meta) poesía de Jenaro Talens: entre teoría y práctica. En torno a “El vuelo excede el ala”

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout